Znanstveno-istraživačka i stručna podrška

Izobrazbu o demokratskom političkom procesu i javnim politikama Centar pruža kroz uvodne i napredne obrazovne module za polaznike iz raznovrsnih institucija i organizacija, uključujući ministarstva, vladine urede, jedinice regionalne i lokalne samouprave, političke stranke, organizacije civilnog društva i medije. Teme izobrazbe pokrivaju tri tematska područja djelovanja Centra te uključuju pripremu i provođenje edukacija o:  

  • Standardima pripreme, provedbi i analizi istraživanja javnog mnijenja
  • Prikupljanju, analizi i vizualizaciji podataka za novinare – data journalism
  • Trendovima u izbornom ponašanju u Hrvatskoj
  • Strankama i stranačkom sustavu u Hrvatskoj
  • Izbornom zakonodavstvu
  • Procesima i akterima javnih politika
  • Dizajnu javnih politika
  • Različitim postupcima analize javnih politika: analizi problema, procjeni učinaka, praćenju, srednjoročnoj i završnoj evaluaciji te analizi aktera
  • Upravljanju provedbom javnih politika

Uz ove teme, programi izobrazbe uključuju metode istraživanja i statistike, a konkretni sadržaj izobrazbe uvijek se prilagođava specifičnim potrebama polaznika.  

Obrazovne usluge nadopunjuju se uslugama podrške u pripremi i provođenju istraživanja usmjerenih prema temama vezanim uz političke procese i stvaranje javnih politika. Ova usluga namijenjena je različitim organizacijama koje provode analitičke i istraživačke aktivnosti, same prikupljaju ili obrađuju podatke ili na bilo koji način trebaju obradu i analizu kvantitativnih ili kvalitativnih podataka za svoje djelovanje. Primjerice, ovu uslugu mogu koristiti organizacije civilnog društva koje provode istraživanja u svrhu zagovaranja pojedinih tema javnih politika ili tijela javne vlasti koja analiziraju javne politike u svrhu donošenja odluka. Usluga uključuje savjete, metodološke smjernice i povratne informacije koje se analitičarima u javnom i neprofitnom sektoru pružaju tijekom čitavog istraživačkog procesa, uključujući razvoj dizajna istraživanja, prikupljanje i analizu podataka te izradu završnog izvještaja.

Osim podrške u pripremi i provedbi istraživanja, Centar može pružiti i analitičke usluge većeg obuhvata, posebice one koje zahtijevaju inovativna metodološka rješenja i poznavanje naprednih metoda prikupljanja i analize podataka.