Usluge i edukacija

Centar je specijaliziran za empirijska istraživanja u društvenim znanostima te redovito priprema i provodi edukacije iz metoda istraživanja i statistike. Poštujući načelo metodološkog pluralizma, metodološke radionice posvećene su širokom spektru metoda prikupljanja i analize empirijskih podataka na početničkoj i naprednoj razini, te su prvenstveno namijenjene doktorskim studentima i znanstvenicima.

 

Centar nudi i niz izobrazbi o demokratskom političkom procesu i stvaranju javnih politika te metodama njihova istraživanja po mjeri i potrebama raznovrsnih institucija i organizacija, uključujući ministarstva, vladine urede, jedinice regionalne i lokalne samouprave, političke stranke, organizacije civilnog društva i medije. Centar nudi i uslugu znanstvene podrške u osmišljavanju i provođenju stručnih istraživačkih projekata i različitih analitičkih postupaka.

 

Osim podrške u pripremi i provedbi istraživanja, Centar može pružiti i analitičke usluge većeg obuhvata, posebice one koje zahtijevaju inovativna metodološka rješenja i poznavanje naprednih metoda prikupljanja i analize podataka.

Centar nudi usluge obrazovanja studenata i istraživača, stručne edukacije i znanstvenu potporu zainteresiranim dionicima. 

Jačanje metodoloških kapaciteta znanstvenika

Centar je posvećen osiguranju najviših metodoloških standarda i usavršavanju metodoloških pristupa i alata. S ciljem prenošenja znanja na nove generacije mladih znanstvenika, Centar osigurava pristup istraživačkoj infrastrukturi svim zainteresiranim znanstvenicima i kontinuirano organizira početničke i napredne metodološke radionice.  

Saznaj više

Znanstveno-istraživačka i stručna podrška

Izobrazbu o demokratskom političkom procesu i javnim politikama Centar pruža kroz uvodne i napredne obrazovne module za polaznike iz raznovrsnih institucija i organizacija, uključujući ministarstva, vladine urede, jedinice regionalne i lokalne samouprave, političke stranke, organizacije civilnog društva i medije.

Saznaj više