U petak, 16. lipnja, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu održan je prvi međunarodni sastanak na projektu ‘Disobedient Democracy: A Comparative Analysis of Contentious Politics in the European Semi-periphery’. Sastanku su prisustvovali: profesor Grzegorz Ekiert, direktor Centra za europske studije na Harvard University (SAD), profesor Jan Kubik, direktor SSEES centra na University College London (UK), Uwe Serdült iz Centra za direktnu demokraciju C2D u Aarau (Švicarska), Tiago Fernandes s Universidade Nova de Lisboa, Eduardo Romanes s Universidad Complutense de Madrid, članice i članovi zagrebačkog tima: doc.dr.sc. Danijela Dolenec, Ana Balković, Karlo Kralj, Daniela Širinić, Danijela Antičić Lović te studenti Mateja Horvat, Barbara Kotlar, Sara Ana Čemažar i Leon Cvrtila.

Glavna tema sastanka bila je finalizacija protokola za prikupljanje podataka metodom Protest Event Analysis, kao i predstavljanje srodnih projekata u svrhu povezivanja baza podataka i izrade komparativnih analiza. Na sastanku su također otvorene mogućnosti sklapanja institucijske suradnje Fakulteta političkih znanosti sa sveučilištima Universidade Nova de Lisboa i Complutense University of Madrid.

Ovo je prvi u nizu međunarodnih sastanaka istraživača projekta ‘Disobedient Democracy’, koji je ujedno financijski najveći istraživački projekt u povijesti Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Projekt financira Švicarska zaklada za znanost (program PROMYS).

5

4

3

2

1