Na sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 6. lipnja 2017. godine, donesena je odluka o produženju projekta ‘Kako vlada Vlada: akterska i procesna analiza političkog odlučivanja u Vladi RH’ na još godinu dana. Projekt se provodi u sklopu Centra za empirijska politološka istraživanja uz financijsku potporu Sveučilišta u Zagrebu. Projekt na eksplorativnoj razini prikuplja podatke o faktorima koji determiniraju postavljanje dnevnog reda Vlade i o strukturi Vlade u posljednjih 25 godina.

Tako se, između ostalog, u prvoj godini projekta radilo na prikupljanu dokumenata koji čine osnovu izgradnje baze o Vladi: (1) Zakoni o Vladi, (2) Poslovnici Vlade, (3) Programi Vlade, (4) Zakoni o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, (5) Odluke o imenovanju članova stalnih radnih tijela (tzv. koordinacije). Radi se o svim dostupnim verzijama navedenih dokumenata od 1990 do danas. Dokumenti čine osnovu za izgradnju bazu o strukturi Vlade posljednjih 27 godina koja će sadržavati popis predsjednika i potpredsjednika Vlade, ministarskih resora, ministara, tajnika Vlade, stranačke pripadnosti članova, broja žena u Vladi, broja stranaka u Vladi, popis koordinacija, pripadnost i članstvo u koordinacijama, broj održanih sjednica, broj točaka dnevnog reda itd.

VLADA-BANSKI-DVORI-