U novom broju znanstvenog časopisa Europe-Asia Studies, kojeg izdaje Routledge za Sveučilište Glasgow, naša istraživačica i voditeljica projekta Disobedient Democracy Danijela Dolenec objavila je članak u kojem se prezentira studija slučaja “Pravo na grad”, najpoznatijeg po borbi za Varšavsku ulicu u Zagrebu. Koautori članka su Karin Doolan sa Sveučilišta u Zadru te Tomislav Tomašević iz Instituta za političku ekologiju.

Detaljnom analizom autori prikazuju kako je pokret “Pravo na grad” uspješno uspio izbjeći takozvani “željezni zakon oligarhije”. Autori tako dijele pokret u pet faza te pritom ukazuju kako je dominantni naglasak i prioritet bio na društvenom utjecaju, a ne na institucionalnoj samoodrživosti. Članak također istražuje ishode pokreta putem intervjua s aktivistima koji su aktivno participirali u pokretu. Intervjui su ukazali kako je pokret utjecao na razvoj aktivističkog društva te na stvaranje saveza između raznih organizacija i inicijativa.

Članak je dostupan on-line, a možete ga preuzeti i u pdf. formatu.

logo-europe-asia-studies