Kristina Ćelap

Kristina je magistrirala politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu nakon završenih paralelnih preddiplomskih studija politologije i novinarstva. Provela je jedan semestar na Sveučilištu u Beču u sklopu programa mobilnosti Erasmus+. Dosad je radila kao demonstratorica na dva kolegija preddiplomskog studija politologije – Javne politike i Teorije i politike mira – te je surađivala na više istraživačkih projekata, najčešće u svojstvu mlađe asistentice. Jedan od takvih projekata je i projekt Who governs Europe dr. Fernanda Casal Bértoe sa Sveučilišta Nottingham. Tijekom studija sudjelovala je u više seminara, škola i radionica poput Četvrte regionalne škole političke filozofije dr. Zoran Đinđić ili studentskog programa Akademije za politički razvoj, a bila je i članica uredništva studentskog časopisa za politologiju Mali Levijatan. Područje interesa joj je hrvatska politika, s užim fokusom na politološka područja javnih politika i političkih stranaka.

Adriana Karas

Adriana je studentica prve godine diplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Osim u CEPIS-u, radi na projektu Unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja uz primjenu HKO-a (koji se također provodi na fakultetu), vodi aktivnosti u udruzi za osobe s intelektualnim i drugim poteškoćama AmoReVera, volontira u Krijesnici, te je polaznica Akademije za politički razvoj i Akademije regionalnog razvoja i fondova EU. Područje akademskog interesa su joj javne politike, a nakon fakulteta voljela bi raditi na Europskim projektima, baveći se pravima osoba s invaliditetom. U slobodno vrijeme bavi se fotografijom, voli čitati i šetati se sa svojom biglicom Tigom.

Željko Poljak

Željko je student prve godine diplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi kao demonstrator na kolegijima Javne politike i Političko odlučivanje. Dobitnik je Rektorove nagrade (2017.) i Dekanove nagrade (2015.) te je glavni urednik studentskog časopisa za politologiju Mali Levijatan. Njegovo područje interesa su javne politike s fokusom na proces stvaranja javnih politika i donošenje odluka. Do sada je objavio nekoliko radova i priloga u znanstvenim časopisima i sudjelovao na šest konferencija s izlaganjem (Budimpešta, Oslo i Zagreb).

Matej Sever

Matej je magistrirao politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Njegovo područje interesa je komparativna politika s naglaskom na izborne sustave i procese. Od 2015. godine uključen je u internship program GONG-a te je sudjelovao u studentskom programu Akademije za politički razvoj („Studentski APR“). Tijekom studija bio je član uredništva studentskog časopisa za politologiju Mali Levijatan. Do sada je objavio nekoliko radova u znanstvenim i stručnim časopisima te nekolicinu istraživačkih analiza na internetskim portalima.