< POVRATAK NA O NAMA

Munta_Mario

mag. pol. Mario Munta

mario(dot)munta(at)fpzg(dot)hr

opsežniji cv
hrvatska znanstvena bibliografija

Mario je asistent na Fakultetu političkih znanosti i suradnik na EU projektu ,,Žene na tržištu rada: Procjena utjecaja roda’’ u suradnji Fakulteta političkih znanosti i udruge B.a.b.e. Njegovi istraživački interesi su europske javne politike, upravljanje u Europskoj uniji, europeizacija javnih politika i teorije europske integracije, socijalne politike, politike zapošljavanja i tržišta rada.

Radno iskustvo

2015. – danas
asistent, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2014. – 2015.
suradnik za javne politike, Održivi razvoj zajednice (ODRAZ)

2014.
stažist, Central European Labour Studies Institute (CELSI)

2011. – 2015.
trener lokalne samouprave, Zaklada Friedrich Ebert

Obrazovanje

2015. – danas
doktorski student javnih politika, Central European University

2014.
magistar javnih politika, Central European University

2013.
prvostupnik politologije, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2013.
ERASMUS studijska razmjena, Sveučilište u Beču

Rad u nastavi

2015.
Statistika