< Povratak na o nama

mag. psih. Kosta Bovan

kosta(dot)bovan(at)fpzg(dot)hr

Opsežniji CV

Hrvatska znanstvena bibliografija

Kosta je doktorand i viši stručni suradnik na FP7 projektu „Social Performance, Cultural Trauma, and Reestablishing Solid Sovereignties“ na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Njegovi istraživački interesi su politička kognicija, izborno ponašanje te primjena eksperimentalne metodologije u političkim znanostima.

Radno iskustvo

siječanj 2015. – danas
viši stručni suradnik na FP7 projektu „Social Performance, Cultural Trauma, and Reestablishing Solid Sovereignties“, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

rujan 2014. – danas
suradnik, Hrvatsko vojno učilište „Petar Zrinski“ Sveučilišta u Zagrebu

listopad 2013. – ožujak 2015.
vanjski suradnik, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

listopad 2013. – veljača 2014.
vanjski suradnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada

svibanj 2013. – studeni 2013.
analitičar tržišta, Target d.o.o.

Obrazovanje

2010.
magistar psihologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2008.
sveučilišni prvostupnik psihologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Rad u nastavi

2014. – danas
Akademsko pisanje i metode istraživanja

2013. – 2015.
Statistika

2013./2014.
Metodologija istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici