Izašao je novi broj godišnjeg časopisa Anali Hrvatskog politološkog društva. Časopis izdaje Hrvatskog politološkog društvo zajedno s Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu. Novi broj su priredile novoizabrane urednice časopisa, prof. Mirjana Kasapović kao glavna urednica, te zamjenica predstojnice CEPIS-a dr. sc. Daniela Širinić kao izvršna urednica. U novom broju, svoje priloge su objavili i istraživači CEPIS-a. 
 
Višeslav Raos donosi analizu i profil njemačke Alternative za Njemačku u članku Alternative for Germany: Program, Leadership and Voters.
Danijela Dolenec piše o razvoju socijalne države od 90-ih s naglaskom na vojne veterane u članku A Soldier’s State? Veterans and the Welfare Regime in Croatia.
Mario Munta analizira utjecaj Europskog semestra promjenu politike zapošljavanja na slučaju Hrvatske u članku The Influence of the European Semester on Employment Policy in Croatia, 2013 – 2016.
Dario Čepo donosi izvještaj s prošlogodišnjeg skupa Hrvatskog politološkog društva pod nazivom Politološki razgovori 2017.
Cijelom broju časopisa možete pristupiti na poveznici.
 199