U sklopu projekta “Politički prioriteti u Hrvatskoj od 1990. do 2015.” organizirana je međunarodna interdisciplinarana konferencija PolText 2016 – International Conference on the Advances in Computational Analysis of Political Text. Konferencija će se održati u Dubrovniku od 14. do 16. srpnja 2016. godine.

http://www.poltext2016.net