Javne politike

Programska koordinatorica:
dr. sc. Marjeta Šinko
marjeta(dot)sinko(at)cepis(dot)hr

Suvremeno doba obilježeno je širenjem opsega političkog djelovanja. Povećanje broja društvenih problema uzrokuje i nesuglasice u određivanju političkih prioriteta, te poteškoće u osmišljavanju i provedbi javnopolitičkih rješenja. U novim demokracijama procesi nastanka i provedbe javnih politika često su neučinkoviti, ali i zatvoreni za javnost.

Tematski, naša istraživanja usmjerena su na prikupljanje podataka o javnim politikama s ciljem osiguranja kontinuirane i obuhvatne analize sadržaja i procesa političkog odlučivanja. Novina metodološkog pristupa Centra u tematskom području javnih politika je međusektorska perspektiva izučavanja svih faza procesa političkog odlučivanja. Ovaj pristup je značajan iskorak u istraživanjima javnih politika u Hrvatskoj u kojima su do sada dominirale analize pojedinačnih sektorskih politika.

U nadolazećem razdoblju Centar će se posvetiti sljedećim istraživačkim ciljevima:
– razvoju metodologije binarnih međusektorskih komparativnih analiza javnih politika u Hrvatskoj,
– usporednoj analizi upravljanja pružanjem javnih usluga u ključnim sektorima u Hrvatskoj,
– analizi europeizacije javnih politika, s posebnim naglaskom na provedbu i korištenje otvorene metode koordinacije,
– nastavku projekta “Politički prioriteti u Hrvatskoj” kroz prikupljanje i analizu podataka o agendi birokracije – sadržaju i procesu postavljanja prioriteta provedbenih institucija.

ZNANSTVENI PROJEKTI:

Politički prioriteti u Hrvatskoj – POLIPTIH (srpanj 2015.-danas)

Istraživački tim: Daniela Širinić, Dario Nikić Čakar, Ana Petek, Josip Šipić, Anka Kekez i Višeslav Raos

Žene na tržištu rada – procjena utjecaja roda: istraživanje dizajna, provedbe i učinka mjera kojima se podupire uključivanje na tržište rada te uravnoteženje radnog i profesionalnog života u Hrvatskoj (siječanj 2015.-danas)

Istraživački tim: Anka Kekez, Andrija Henjak, Mario Munta, Ivana Dobrotić i Melita Varga

Cilj je istraživanja utvrditi na koji se način u Hrvatskoj pomaže roditeljima u usklađivanju obiteljskog i radnog života. Cilj projekta je osnažiti ulogu i utjecaj aktivnosti zagovaranja nevladinih organizacija usmjerenih na poboljšanje cjelokupne transparentnosti, otvorenosti i dobrog upravljanja hrvatske javne uprave u području rodne ravnopravnosti. Poseban je naglasak stavljen na one javne politike koje pridonose pozitivnom okruženju za žene na tržištu rada. Cjelokupni program se financira iz sredstava Europske unije, uz stratešku podršku i monitoring Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), te je sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade RH. Provoditelj projekta je udruga B.a.B.e, a projektne aktivnosti provode se u suradnji s Gradom Zagrebom, Vukovarskim institutom za mirovna istraživanja i obrazovanje (VIMIO) te udrugom Legalina iz Gračaca.

Važan segment u implementaciji projekta je i ocjenjivanje djelotvornosti do sada provođenih politika koje imaju utjecaj na položaj žena na tržištu rada, prije svega na lokalnom nivou. Kroz primjere dobre prakse, cilj je osnažiti rodnu ravnopravnost u društveno-pravnom kontekstu. Vrednovanje se temelji na obuhvatnim podacima prikupljenim kroz analizu službenih dokumenata, ankete s predstavnicima izvršne vlasti u 65% hrvatskih gradova i općina, ankete na reprezentativnom uzorku od 1.260 kućanstava te 80 intervjua s nacionalnim i lokalnim akterima. Podaci se analiziraju kombinacijom kvantitativnih i kvalitativnih metoda, a baze podataka i nalazi istraživanja bit će objavljeni sredinom 2017. godine na našoj web stranici.

Zakonodavna i izvršna vlast Izbori i političko ponašanje