Istraživačka platforma

Istraživanja Centra prvenstveno su usmjerena na analizu sadržajnog aspekta političkog procesa s naglaskom na tri temeljne arene političkog odlučivanja: izbore i političko ponašanje, zakonodavnu i izvršnu vlast te javne politike. Navedena istraživačka područja nastavak su dugogodišnje istraživačke aktivnosti znanstvenih projekata Fakulteta i doprinosa istraživača Fakulteta u međunarodnim istraživačkim mrežama.

 

Novina tematskog istraživačkog pristupa Centra analitičko je povezivanje stavova i ponašanja građana, izbornih sadržaja te djelovanja zakonodavne i izvršne vlasti sa sadržajima i ishodima javnih politika.

 

Novina metodološkog pristupa istraživačkim problemima vidljiva je kroz naglasak na metodološku izvrsnost i pluralizam kvantitativnih i kvalitativnih pristupa u skladu s najvišim međunarodnim standardima prikupljanja, obrade i analize podataka. Posebna pažnja posvećena je transparentnosti istraživačkog postupka, prvenstveno kroz omogućavanje javnog pristupa svim bazama podataka prikupljenima i analiziranima kroz projekte koji se provode u okviru Centra.

U pristupu  istraživačkim problemima, osnova CEPIS-ove istraživačke platforme su metodološka izvrsnost i pluralizam metodoloških pristupa. Uz to, naglasak se stavlja i na transparentnost svih faza istraživačkog postupka, posebice kroz omogućavanje javnog pristupa svim bazama podataka prikupljenih i analiziranih u sklopu CEPIS-ovih projekata.

Izbori i političko ponašanje

Saznaj više

Programski koordinator:
dr. sc. Višeslav Raos
viseslav(dot)raos(at)cepis(dot)hr

Zakonodavna i izvršna vlast

Saznaj više

Programski koordinator:
doc. dr. sc. Dario Nikić Čakar
dario(dot)nikic(at)cepis(dot)hr

Javne politike

Saznaj više

Programska koordinatorica:
dr. sc. Marjeta Šinko
marjeta(dot)sinko(at)cepis(dot)hr