Projekt Politički prioriteti u Hrvatskoj (POLIPTIH)

Istraživački tim: Daniela Širinić, Dario Nikić Čakar, Ana Petek, Josip Šipić, Anka Kekez i Višeslav Raos

Projekt Politički prioriteti u Hrvatskoj (POLIPTIH) provodi se na Fakultetu političkih znanosti od srpnja 2015. Projekt je financiran iz sredstava Europskoga socijalnog fonda u sklopu poziva “Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada”.

Osnovni cilj projekta je utvrditi kojim se temama bave političke institucije i kako su te teme raspoređene u djelovanju političkih stranaka, zakonodavne i izvršne vlasti.

U okviru projekta pripremljena je baza podataka koja obuhvaća:
– točke dnevnog reda Hrvatskog sabora od 1990. do 2016.,
– točke dnevnog reda Vlade RH od 1990. do 2016.,
– usmena zastupnička pitanjima u Hrvatskom saboru od 1992. do 2016.,
– službene objave Hrvatskog sabora u Narodnim novinama od 1990. do 2016.,
– službene objave Vlade i ministarstava u Narodnim novinama od 1990. do 2016.,
– službene objave Predsjednika RH u Narodnim novinama od 1990. do 2016.
– uzorak naslovnica Večernjeg lista 1990. do 2016. godine s nekoliko dodatnih kategorija koje obuhvaćaju sadržaj koji se ne može svrstati u teme političkog odlučivanja (Sport, Vrijeme, Oglasi i slično). Uzorak obuhvaća sedam naslovnica (za svaki dan u tjednu) u svakom mjesecu od 1990. do 2016.

Svi dokumenti su klasificirani prema 21 temi i više od 200 podtema javnih politika na temelju metodološkog okvira međunarodne mreže Comparative Agendas Project – CAP. Baza podataka je pripremljena prema međunarodnim standardima kako bi se omogućila usporedba trendova i raspodjele političkih prioriteta u Hrvatskoj s ostalim državama članicama CAP-ove mreže. Više informacija uskoro.

Budući da u Hrvatskoj još nisu digitalizirani svi pravni dokumenti, te su postojeće online tražilice nedostatne i neprikladne za znanstvena istraživanja, pripremili smo projektne podatke u otvorenom pristupu s mogućnošću naprednog pretraživanja i analize.

Alat za pretraživanje podataka omogućava pretraživanje i preuzimanje svih naslova dokumenata po izvoru, vrsti, temama i podtemama javnih politika.

Alat za analizu podataka omogućava grafičko prikazivanje trendova u političkoj pozornosti istim kriterijima.

Creative Commons License

Sadržaj aplikacija objavljen je pod CC BY-NC-SA Creative Commons licencom. Licenca dopušta manje preinake i nekomercijalno korištenje podataka, uz uvjet navođenja izvora podataka i licenciranje novih djela pod identičnim uvjetima.

Korištenjem aplikacije prihvaćate navedene uvjete.