Istraživačka platforma

CEPIS svoje istraživačko djelovanje u svim tematskim područjima usmjerava na analizu sadržajnog aspekta demokratskog političkog procesa. To znači da se istraživačko povećalo prvenstveno stavlja na kolektivne probleme i njihovo rješavanje. Stoga su temeljna pitanja koja oblikuju istraživačke napore CEPIS-a: kako su kolektivni problemi u demokratskom političkom procesu identificirani, kako ih građani, mediji i političke elite uobličuju i kako izborni sustav u tome posreduje; zatim, kako vlast određuje koji problemi imaju prednost, kako oblikuje njihova rješenja i kako ih provodi; te, na kraju, kakve ishode proizvodi politički sustav i koliko su njegovi rezultati odgovori na prioritetne kolektivne probleme suvremenog doba.

 

CEPIS-ova istraživačka platforma obuhvaća tri međusobno povezana tematska područja: Izbori i izborno ponašanje, Zakonodavna i izvršna vlast, te Javne politike. Sva navedena područja istraživanja počivaju na prethodnim istraživačkim aktivnostima znanstvenih projekata FPZG-a i doprinosu istraživača FPZG-a u ključnim međunarodnim istraživačkim mrežama.

 

U tematskom području izbora i izbornog ponašanja CEPIS želi nastaviti održavati kontinuitet provođenja izbornih anketa, usustaviti dosad prikupljenu građu, popuniti prazninu koja postoji u istraživanju odnosa stavova građana o pojedinim javnopolitičkim pitanjima i konkretnog biračkog izbora, staviti naglasak na istraživanje stranačkih i izbornih programa i njihove javne percepcije, odnosno na medijsko uokvirivanje politike te provoditi kvantitativne i kvalitativne analize stranačkih i izbornih programa iz perspektive oblikovanja sadržaja javnih politika.

 

CEPIS-ova istraživačka platforma u području zakonodavne i izvršne vlasti polazi od integralnog pristupa u proučavanju odnosa između izvršne i zakonodavne vlasti. Taj pristup pretpostavlja funkcionalnu povezanost vlade i parlamenta u procesu javnog upravljanja i stvaranja javnih politika.

 

Novinu istraživačkog pristupa CEPIS-a u području javnih politika predstavljaju komparativna (kako međunacionalna, tako i međusektorska) perspektiva i analitičko povezivanje djelovanja društvenih i političkih aktera, izbornih programa i rezultata te karakteristika zakonodavne i izvršne vlasti sa sadržajima i ishodima javnih politika. Takvim pristupom CEPIS čini iskorak u istraživanjima javnih politika u Hrvatskoj u kojima su do sada dominirale analize pojedinačnih sektorskih politika.

U pristupu  istraživačkim problemima, osnova CEPIS-ove istraživačke platforme su metodološka izvrsnost i pluralizam metodoloških pristupa. Uz to, naglasak se stavlja i na transparentnost svih faza istraživačkog postupka, posebice kroz omogućavanje javnog pristupa svim bazama podataka prikupljenih i analiziranih u sklopu CEPIS-ovih projekata.

Izbori i izborno ponašanje

saznaj više

Programski koordinator:
dr. sc. Višeslav Raos
viseslav(dot)raos(at)cepis(dot)hr

Zakonodavna i izvršna vlast

saznaj više

Programski koordinator:
doc. dr. sc. Dario Nikić Čakar
dario(dot)nikic(at)cepis(dot)hr

Javne politike

saznaj više

Programska koordinatorica:
dr. sc. Marjeta Šinko
marjeta(dot)sinko(at)cepis(dot)hr