Projekt Politički prioriteti u Hrvatskoj (POLIPTIH)

Projekt Politički prioriteti u Hrvatskoj (POLIPTIH) se provodi na Fakultetu političkih znanosti od srpnja 2015. kao jedan od najvećih znanstveno-istraživačkih projekata koji se financira iz sredstava Europskoga socijalnog fonda u sklopu poziva “Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada”. Projekt uz znanstvenu mentoricu prof. dr. sc. Mirjanu Kasapović i voditeljicu projekta dr. sc. Danielu Širinić okuplja niz mladih istraživača i posljedoktoranada Fakulteta, osnivača CEPIS-a. Osnovni cilj projekta je utvrditi kojim se temama političke institucije bave i kako su te teme raspoređene u djelovanju političkih stranaka, zakonodavne i izvršne vlasti.

U okviru projekta prikupljene su i digitalizirane sve objave Sabora, Vlade i Predsjednika u Narodnim Novinama, točke dnevnih redova svih saziva Sabora, točke dnevnog reda do sada većinom klasificiranih tjednih sastanaka Vlade, programi političkih stranaka i sve naslovnice Večernjeg lista u posljednjih 25 godina. Digitalizirane orginale svih navedenih dokumenata i naslovnica možete besplatno preuzeti na našoj web stranici nakon kratke registracije ovdje.

Svaki prikupljeni podatak, više od 100 000 dokumenata i najava u Večernjem listu, klasificiran je u 21 temu i oko 200 podtema javnih politika. U suradnji s istraživačkim centrom Fakulteta elektrotehnike i računarstva TakeLab osmišljen je modul za automatsku klasifikaciju političkih dokumenata utemeljen na modelima superviziranog učenja, koji smo nazvali PAKT. Modul će omogućiti kontinuiranu analizu dokumenata koji će se prikupljati svake godine u sklopu djelatnosti novoosnovanog Centra za empirijska politološka istraživanja – CEPIS pri FPZG-u.

Budući da u Hrvatskoj još nisu digitalizirani svi pravni dokumenti, te su postojeće online tražilice nedostatne i neprikladne za znanstvena istraživanja, pripremili smo izvorne baze podataka za otvoreni pristup s mogućnošću naprednog pretraživanja i analize.

Alat za pretraživanje podataka omogućava pretraživanje i preuzimanje svih naslova dokumenata po izvoru, vrsti, temama i podtemama javnih politika. Alat za analizu podataka omogućava grafičko prikazivanje trendova u političkoj pozornosti istim kriterijima. Detaljne upute o metodologiji prikupljanja i klasifikacije podataka možete pronaći ovdje.

Pretraži i preuzmi podatke o političkim prioritetima
Prikaži i analiziraj trendove u političkim prioritetima

Kako bi se uhvatila cjelovita politička agenda u Hrvatskoj sadržaj političkog odlučivanja, i predstavljeni alati, uključuju podatke o:

  1. Svim točkama dnevnog reda Hrvatskog Sabora od 1990. do 2016.
  2. Svim točkama dnevnog reda Vlade RH od 1990. do 2016.
  3. Zastupničkim pitanjima u Hrvatskom Saboru od 1992. do 2016.
  4. Sve službene objave Hrvatskog Sabora u Narodnim Novinama od 1990. do 2016.
  5. Sve službene objave Vlade i Ministarstava u Narodnim Novinama od 1990. do 2016.
  6. Sve službene objave Predsjednika RH u Narodnim novinama od 1990. do 2016.

Kako bi istraživanjem obuhvatili i medijsku agendu prikupljene su sve naslovnice Večernjeg lista od 1990. do 2016. godine koje možete pogledati ovdje. Strukturirani uzorak prikupljenih naslovnica kodiran je prema istoj metodologiji, s par dodatnih medijskih kategorija, kako bi se mogla usporediti medijska i politička agenda. Uzorak obuhvaća 7 (za svaki dan u tjednu) naslovnica u svakom mjesecu od 1990. do 2016.