Baze podataka

Ova stranica nudi otvoreni pristup digitaliziranim bazama podataka koje su prikupljene u sklopu istraživačkog projekta Politički prioriteti u Hrvatskoj (POLIPTIH) te drugih projekata koji su se provodili na Fakultetu političkih znanosti, a tematski se vežu uz istraživačku platformu CEPIS-a. Glavni cilj nam je na jednom mjestu omogućiti pristup dokumentima, objavama, podacima i analizama nastalim u dužem razdoblju, koje nisu u cijelosti dostupne zainteresiranoj javnosti u digitalnom formatu, a bile bi zanimljive korisnicima iz perspektive društvenih znanosti, posebice političkih znanosti. Svjesni činjenice da postojeće online tražilice nisu dostatne i prikladne za istraživanja i dublje analize, pripremili smo izvorne baze podataka s otvorenim prisutupom i mogućnošću naprednog pretraživanja. Prilikom stvaranja ovih baza vodili smo se idejom zajedničkog dobra, koje će dijeliti svi zanteresirani akademski djelatnici, stručnjaci, medijski djelatnici, te pripadnici šire javnosti.

Trenutno dostupne baze podataka podijeljene su u 5 tematskih cjelina: Masovni mediji, Javno mnijenje, Političke stranke, Zakonodavna vlast, Izvršna vlast.

Masovni mediji

Ove baze podataka nude pristup digitaliziranim naslovnicama i člancima objavljenim u hrvatskim tiskanim medijima, koji su prikupljeni s ciljem istraživanja medijske agende ili medijskog izvještavanja o društvenim i političkim fenomenima.

saznaj više

Javno mnijenje

Baze podataka pod ovom sekcijom daju uvid u anketna istraživanja provedena u sklopu hrvatskih izbornih studija. Konkretno, radi se o predizbornim terenskim anketama, dopisnim anketama sa zastupnicima i lokalnim dužnosnicima, post-izbornim terenskim anketama i analizama sadržaja izbornih kampanja.

saznaj više

Političke stranke

Baze podataka u ovoj sekciji omogućuju pristup glavnim dokumentima i istraživanjima vezanim uz funkcioniranje relevantnih političkih stranaka u Hrvatskoj od uvođenja višestranačkog sustava do danas.

saznaj više

Zakonodavna vlast

Baze podataka u ovoj sekciji daju uvid u neke od najvažnijih aktivnosti Hrvatskoga sabora od njegova osnutka do danas, poput sjednica Sabora ili zastupničkih pitanja.

saznaj više

Izvršna vlast

U ovoj sekciji nalaze se baze podataka s dokumentima i analizama vezanim uz rad Vlade. U bazi se trenutno nalaze i javnosti do sada nedostupni dokumenti, poput deklasificiranih zapisnika sa sjednica Vlade RH.

saznaj više