CEPIS

Centar za empirijska politološka istraživanja osnovan je u svibnju 2016. godine pri Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Centar okuplja istraživače u području političkih znanosti i srodnih disciplina s interesom za osmišljavanje i provedbu empirijskih istraživanja u skladu s najvišim međunarodnim standardima.

CEPIS je posvećen analizi demokratskog političkog procesa i promoviranju političkog odlučivanja utemeljenog na znanju kako bi se podigla kvaliteta javnog upravljanja u Hrvatskoj.

Temeljne aktivnosti Centra su:
– znanstvena i stručna istraživanja međunarodnog značaja,
– sustavno metodološko usavršavanje mladih znanstvenika,
– kontinuirano prikupljanje i objavljivanje podataka o sadržaju demokratskog političkog procesa,
– prijenos znanja prema medijima, nevladinim organizacijama i inicijativama, državnim institucijama te političkim strankama.

OSNIVAČKI DOKUMENTI I DOKUMENTI CENTRA:

Organizacijski tim

Predstojnica Centra
doc. dr. sc. Ana Petek

Sirinic_Daniela

Zamjenica predstojnice Centra
dr. sc. Daniela Širinić

Programski koordinator
za izbore i izborno ponašanje
dr. sc. Višeslav Raos

Programski koordinator
za izvršnu i zakonodavnu vlast
doc. dr. sc. Dario Nikić Čakar

Programska koordinatorica
za javne politike
dr. sc. Marjeta Šinko

Istraživački tim

doc. dr. sc. Davor Boban

mag. psih. Kosta Bovan

doc. dr. sc. Dario Čepo

doc. dr. sc. Goran Čular

doc. dr. sc. Danijela Dolenec

mag. pol. Anka Kekez Koštro

doc. dr. sc. Krešimir Petković

mag.pol. Mate Subašić

mag. rod. stud. Josip Šipić

mag. pol. Borna Zgurić

Mladi istraživači

Kristian Belobrajdić
Sara Ana Čemažar
Kristina Ćelap
Bojan Delević
Daniel Gardijan
Mateja Horvat
Tea Jambrešić
Adriana Karas
Iva Kišić
Jakov Kolak
Karlo Kralj
Maja Kurilić
Tirena Leinert Novosel
Tomislav Mikulin
Josip Miličević
Željko Poljak
Mirela Radonjić
Matej Sever
Martin Varenina
Petra Škokić
Borna Zrinščak