< Povratak na o nama

Zamjenica predstojnice centra
dr. sc. Daniela Širinić

daniela(dot)sirinic(at)cepis(dot)hr

Opsežniji CV

Hrvatska znanstvena bibliografija

Daniela je voditeljica projekta „Politički prioriteti u Hrvatskoj“ te poslijedoktorandica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Njezini istraživački interesi su izbori, trendovi u političkom ponašanju i komparativne studije političkog predstavništva.

Radno iskustvo

siječanj 2016. – danas
poslijedoktorandica, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

srpanj 2014. – srpanj 2015.
istraživačica na Odsjeku za političku znanosti, VUB Bruxelles

srpanj 2011. – siječanj 2016.
znanstvena novakinja, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

rujan 2009. – lipanj 2011.
istraživačica i asistentica pri Centru za analize nesavršenosti u demokracijama, Srednjeeuropsko sveučilište u Budimpešti

rujan 2009. – siječanj 2016.
doktorska kandidatkinja na Odsjeku za političku znanosti, Srednjeeuropsko sveučilište u Budimpešti

Obrazovanje

2016.
doktorica političkih znanosti, Srednjeeuropsko sveučilište u Budimpešti

2009.
magistra političkih znanosti, Srednjeeuropsko sveučilište u Budimpešti

2008.
diplomirana politologinja, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Rad u nastavi

2011. – danas
Statistika

2014./2015.
Metode istraživanja

2012./2013.
Metode istraživanja medijskih publika