U petak, 10. studenog 2017. g., na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu održana je godišnja konferencija Hrvatskog politološkog društva pod naslovom “Slabljenje demokracije – jačanje populizma“. U sklopu konferencije, održan je i panel Centra za empirijska politološka istraživanja u sklopu kojeg su prezentirani neki od rezultata projekta Politički prioriteti u Hrvatskoj – POLIPTIH pod naslovom “Jačanje demokracije: politički prioriteti u Hrvatskoj”.

Na panelu su svoje radove izložili Daniela Širinić, Višeslav Raos i Marjeta Šinko, dok je panel moderirao Andrija Henjak. Širinić je prezentirala projekt POLIPTIH te je dala uvide u dominantne teme i obrasce koji su prisutni na dnevnom redu u Hrvatskoj posljednjih 26 godina. Raos je govorio o političkoj opoziciji s naglaskom na njezinu ulogu u postavljanju dnevnog reda, dok je Šinko govorila o temama zastupničkih pitanja u Hrvatskom saboru od 1992. s dominantnim fokusom na ženska pitanja.

Osim navedenih izlaganja, CEPIS-ovi istraživači sudjelovali su i na drugim penalima, pa su tako svoja istraživanja prezentirali Dario Čepo (su-autor Dario Nikić-Čakar) koji je govorio o ulozi referenduma kao populističkog instrumenta, Davor Boban koji je održao izlaganje o krizi poliarhije u Srednjoj Europi, dok je Višeslav Raos predstavio analizu uspona radikalne desnice na slučaju Alternative za Njemačku.

23547160_2048091742087052_815617069_o

23555305_2048091732087053_1027683003_o

23600134_2048091748753718_1572642586_o