< Povratak na o nama

mag. pol. Borna Zgurić

borna(dot)zguric(at)cepis(dot)hr

Opsežniji CV

Hrvatska znanstvena bibliografija

Borna je doktorand na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački interesi su mu usmjereni na procese demokratizacije i komparativne regionalne studije Bliskog istoka, američku, europsku i hrvatsku vanjsku politiku prema Bliskom istoku, te stranke radikalne desnice u Europskoj uniji.

Radno iskustvo

studeni 2014. – studeni 2015.
doktorand na znanstveno-istraživačkom projektu “Bliski istok: otpornost političkih režima na demokratizaciju i stalnost sukoba”, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

lipanj 2014. – prosinac 2014.
izvršni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa za društvene i humanističke znanosti „Suvremene teme“

listopad 2009. – danas
vanjski suradnik u nastavi, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Obrazovanje

2012.
doktorand na poslijediplomskom doktorskom studiju „Komparativna politika“, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2009.
diplomirani politolog, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Rad u nastavi

2015. – danas
Regional comparative studies: Middle East, Africa, Latin America and Caribbean

2014. – danas
Akademsko pisanje

ožujak 2010. – danas
Suvremene civilizacije

2009./2010.
Povijest zapadne civilizacije