< Povratak na baze podataka

Bazu podataka možete preuzeti i bez registracije.

Bazu podataka o elektroničkom glasovanju zastupnika i zastupnica 6. saziva Hrvatskog sabora (2008. – 2011.) prikupila je Daniela Širinić.

Ukoliko ćete koristiti bazu podataka za vlastita istraživanja, molimo Vas da izvor podataka navedete na sljedeći način:

Širinić, Daniela. (2012.) Elektroničko glasovanje zastupnika i zastupnica 6. saziva Hrvatskog sabora. (v1.0) (Baza podataka i šifrarnik) Zagreb: Centar za empirijska politološka istraživanja, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Baza podataka o elektroničkom glasovanju zastupnika i zastupnica 6. saziva Hrvatskog sabora (2008. - 2011.)
Šifrarnik_Baza podataka o elektroničkom glasovanju zastupnika i zastupnica 6. saziva Hrvatskog sabora (2008. - 2011.)

Sve zapisnike možete preuzeti nakon registracije.

Arhiva digitaliziranih zapisnika sjednica Hrvatskog sabora od 1990. do 2015. prikupljena je u sklopu projekta POLIPTIH.

Ukoliko ćete koristiti bazu podataka za vlastita istraživanja, molimo Vas da izvor podataka navedete na sljedeći način:

Širinić, Daniela, Dario Nikić Čakar, Ana Petek, Josip Šipić, Višeslav Raos i Anka Kekez. (2016.) Politički prioriteti u Hrvatskoj od 1990. do 2015. – Arhiva digitaliziranih zapisnika sjednica Hrvatskog sabora (v.1.0) (Arhiva dokumenata i šifrarnik). Zagreb: Centar za empirijska politološka istraživanja, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

 • Hrvatski sabor 1990 Zajednička sjednica Sabora 3
  Hrvatski sabor 1990 Zajednička sjednica Sabora 3
 • Hrvatski sabor 1990 Zajednička sjednica Sabora 4
  Hrvatski sabor 1990 Zajednička sjednica Sabora 4
 • Hrvatski sabor 1990 Zajednička sjednica Sabora 5
  Hrvatski sabor 1990 Zajednička sjednica Sabora 5
 • Hrvatski sabor 1990 Zajednička sjednica Sabora 6
  Hrvatski sabor 1990 Zajednička sjednica Sabora 6

Šifrarnik - Arhiva digitaliziranih zapisnika sjednica Hrvatskog sabora od 1990. do 2015.

Sve podatake možete preuzeti i bez registracije.

Od 2002. do 2015. baza podataka o parlamentarnoj političkoj eliti u Hrvatskoj prikupljana je za potrebe međunarodne istraživačke mreže EurElite, a nastavno na to je tijekom 2015. i 2016. baza ažurirana za potrebe istraživačkog projekta “Politički prioriteti u Hrvatskoj” (POLIPTIH).

Ukoliko ćete koristiti bazu podataka za vlastita istraživanja, molimo Vas da izvor podataka navedete na sljedeći način:

Čular, Goran, Vlasta Ilišin i Višeslav Raos. (2016.) Baza podataka o parlamentarnoj političkoj eliti u Hrvatskoj od 1990. do 2015. (v1.0) (Baza podataka i šifrarnik). Zagreb: Centar za empirijska politološka istraživanja, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Institut društvenih znanosti Zagreb.

Baza podataka o parlamentarnoj političkoj eliti u Hrvatskoj od 1990. do 2015.
Šifrarnik - Baza podataka o parlamentarnoj političkoj eliti u Hrvatskoj od 1990. do 2015.