< Povratak na baze podataka

Sve programe možete preuzeti nakon registracije.

Programe su prikuplili i digitalizirani Goran Čular, Dario Nikić Čakar i Višeslav Raos u sklopu projekata Comparative Manifestos Project (CMP), Manifesto Research on Political Representation (MARPOR) (https://manifestoproject.wzb.eu) i POLIPTIH.

Ukoliko ćete koristiti arhivu programa za publiciranje istraživanja, molimo Vas da izvor podataka navedete na sljedeći način:

Čular, Goran, Dario Nikić Čakar i Višeslav Raos. (2016.) Arhiva izbornih programa političkih stranaka u Hrvatskoj (v1.0) (Arhiva izbornih programa). Zagreb: Centar za empirijska politološka istraživanja, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

 • Pogledaj Izborni program Dalmatinske akcije 1992
  Izborni program Dalmatinske akcije 1992
 • Pogledaj Izborni program Hrvatske narodne stranke 2000
  Izborni program Hrvatske narodne stranke 2000
 • Pogledaj Izborni program Istarskog demokratskog sabora 2007
  Izborni program Istarskog demokratskog sabora 2007
 • Pogledaj Izborni program Socijaldemokratske partije Hrvatske 2007
  Izborni program Socijaldemokratske partije Hrvatske 2007
 • Pogledaj Izborni program Domoljubne koalicije 2015 5+
  Izborni program Domoljubne koalicije 2015 5+

Šifrarnik - Arhiva izbornih programa političkih stranaka u Hrvatskoj od 1990. do 2015.
Bazu podataka možete preuzeti i bez registracije.

Bazu podataka o izborima predsjednika političkih stranaka prikupio je Dario Nikić Čakar.

Ukoliko ćete koristiti arhivu programa za vlastita istraživanja, molimo Vas da izvor podataka navedete na sljedeći način:

Nikić Čakar, Dario. (2015.) Baza podataka o izborima predsjednika političkih stranaka u Hrvatskoj od 1989. do 2015. (v1.0) (Baza podataka i šifrarnik) Zagreb: Centar za empirijska politološka istraživanja, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Izbori za predsjednika HDZ-a_1990-2016
Izbori za predsjednika HNS-a_1990-2016
Izbori za predsjednika HSLS-a_1989-2015
Izbori za predsjednika HSP-a_1990-2016
Izbori za predsjednika HSS-a_1990-2016
Izbori za pedsjednika IDS-a_1990-2014
Izbori za predsjednika SDP-a_1990-2016
Šifrarnik_Baza podataka o izborima predsjednika političkih stranaka u Hrvatskoj od 1989. do 2015.