Baze podataka

Ova stranica nudi otvoreni pristup digitaliziranim bazama podataka koje su prikupljene u sklopu istraživačkog projekta Politički prioriteti u Hrvatskoj (POLIPTIH) te drugih projekata koji su se provodili na Fakultetu političkih znanosti, a tematski se vežu uz istraživačku platformu CEPIS-a. Glavni cilj je na jednom mjestu omogućiti pristup dokumentima, objavama, podacima i analizama nastalima u duljem razdoblju, a koje do sada nisu bile dostupne u digitalnom formatu. Prilikom stvaranja ovih baza vodili smo se idejom zajedničkog dobra, koje će dijeliti svi zainteresirani akademski djelatnici, stručnjaci, medijski djelatnici, te članovi šire zajednice.

Sadržaj web stranice objavljen je pod CC BY-NC-SA Creative Commons licencom.

Creative Commons License

Masovni mediji

Ove baze podataka nude pristup digitaliziranim naslovnicama i člancima objavljenim u hrvatskim tiskanim medijima, koji su prikupljeni s ciljem istraživanja medijske agende ili medijskog izvještavanja o društvenim i političkim fenomenima.

Saznaj više

Javno mnijenje

Baze u ovome tematskom području sadrže podatke iz predizbornih i postizbornih terenskih anketa Fakulteta.

Saznaj više

Političke stranke

Baze podataka u ovome tematskom području sadrže osnovne dokumente vezane za funkcioniranje parlamentarnih političkih stranaka u Hrvatskoj od uvođenja višestranačkog sustava do danas.

Saznaj više

Zakonodavna vlast

Baze podataka u ovome tematskom području sadrže informacije o najvažnijim aktivnostima Hrvatskog sabora od njegova osnutka do danas, poput sjednica Sabora ili zastupničkih pitanja.

Saznaj više

Izvršna vlast

U ovome tematskom području nalaze se baze podataka s dokumentima i analizama vezanim za rad Vlade. U bazi se trenutno nalaze i javnosti do sada nedostupni dokumenti, poput deklasificiranih zapisnika svih sjednica Vlade RH od 1990. do kraja 2012. godine.

Saznaj više