Odabir i preuzimanje podataka

NAPOMENA: Broj rezultata za preuzimanje je ograničen na 10 000 redaka.

Datum Naslov Tema Vrsta Izvor
1991-01-24 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG INSPEKTORA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG SAOBRAČAJA U… Promet Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-24 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG INSPEKTORA ZA TELEKOMUNIKACIJE U MINISTARSTVU PROMETA… Znanost, tehnologija i komunikacije Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-24 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG RUDARSKOG INSPEKTORA U MINISTARSTVU ENERGETIKE I… Unutarnja makroekonomska pitanja Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-24 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG INSPEKTORA PARNIH KOTLOVA U MINISTARSTVU ENERGETIKE… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-24 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG ELEKTROENERGETSKOG INSPEKTORA U MINISTARSTVU ENERGETIKE… Energija Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-29 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU TAJNIKA KOORDINACIONOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-29 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA PLAN, ANALIZE I PROGNOZE REPUBLIKE… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-29 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-29 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-29 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA USTROJSTVO… Bankarstvo, financije i domaća… Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-29 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINARSTVO U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE… Poljoprivreda Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-29 RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE MATICE ISELJENIKA Međunarodni odnosi i međunarodna… Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-02 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA PROMETA I VEZA REPUBLIKE HRVATSKE ZA ŽELJEZNIČKI… Promet Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-02 ISPRAVAK RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA PODUZEĆA HRVATSKA POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-11 RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JVP"HRVATSKA VODOPRIVREDA" Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-11 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-11 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE U MINISTARSTVU ZAŠTITE… Razvoj zajednice i stambena pitanja Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-11 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, PRIRODE I PRIRODNE BAŠTINE… Zaštita okoliša Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-13 ODLUKA O IZDAVANJU OBVEZNICA REPUBLIKE HRVATSKE Unutarnja makroekonomska pitanja Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-13 ODLUKA O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPOTREBU CESTA ŠTO SE PLAĆA ZA CESTOVNA MOTORNA… Promet Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-13 ODLUKA O UKIDANJU KAZNENO-POPRAVNOG DOMA U STAROJ GRADIŠKI Pravosuđe, kriminal i obiteljska… Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-13 ODLUKA O UTVRĐIVANJU TARIFNIH STAVOVA ZA PRODAJUELEKTRIČNE ENERGIJE Energija Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-13 ODLUKA O UTVRĐIVANJU OPĆEG INTERESA ZA IZGRADNJU CESTOVNOG PRAVCA E-59 I M-11 KAO… Promet Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-13 ODLUKA O POTVRĐIVANJU STATUTA JAVNOG PODUZEĆA "NARODNE NOVINE" Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-13 RJEŠENJE O IMENOVANJU ŠEFA KABINETA PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-13 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ŠEFA KABINETA PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-19 UREDBA O IZMJENI UREDBE O UREDU ZA KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI NA RAZRJEŠAVANJU VLASNIČKO-PRAVNIH… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-19 ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE Energija Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-19 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG RAVNATELJA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA "MIROSLAV KRLEŽA" Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-19 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA INOZEMNIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE Međunarodni odnosi i međunarodna… Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-19 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA RADA I SOCIJALNE SKRBI REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-21 UREDBA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-21 UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREDU ZA OPĆE POSLOVE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-21 ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU KALKULATIVNIH PROSJEKA OSOBNIH DOHODAKA RADNIKA… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-21 TARIFNI SUSTAV ZA PRODAJU ELEKTRIČNE ENERGIJE Energija Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-28 ODLUKA O KORIŠTENJU SREDSTAVA SOLIDARNOSTI ZA OSIGURAVANJE ZAŠTITE ŽIVOTNOG STANDARDA… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-28 ODLUKA O UTVRĐIVANJU OPĆEG INTERESA ZA IZGRADNJU MAGISTRALNOG PLINOVODA ZAGREB -… Energija Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-28 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-28 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-28 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE U MINISTARSTVU ZAŠTITE… Razvoj zajednice i stambena pitanja Akt Vlade RH Narodne novine
1991-02-28 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE Poljoprivreda Akt Vlade RH Narodne novine
1991-03-06 ODLUKA O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DVA SUCA OKRUŽNOG SUDA U ZAGREBU Pravosuđe, kriminal i obiteljska… Akt Vlade RH Narodne novine
1991-03-06 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVJETE I KULTURE REPUBIIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-03-06 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE Zdravlje Akt Vlade RH Narodne novine
1991-03-06 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA PREDSTOJNIKA UREDA ZA PRILAGOĐAVANJE EUROPSKIM INTEGRACIJAMA Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-03-06 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ŠPORTA ZA DIREKTORA REPUBLIČKOG… Bankarstvo, financije i domaća… Akt Vlade RH Narodne novine
1991-03-12 UREDBA O GOSPODARSKOM SAVJETU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-03-16 UREDBA O OBVEZNIM PREBIJANJIMA OBVEZA I POTRAŽIVANJA PRAVNIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ Bankarstvo, financije i domaća… Akt Vlade RH Narodne novine
1991-03-16 ODLUKA O CIJENAMA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA Energija Akt Vlade RH Narodne novine
1991-03-16 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine