Odabir i preuzimanje podataka

NAPOMENA: Broj rezultata za preuzimanje je ograničen na 10 000 redaka.

Datum Naslov Tema Vrsta Izvor
1990-12-20 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA UPRAVE PRIHODA U MINISTARSTVU FINANAJA REPUBLIKE… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-20 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA REPUBLIČKE ROBNE REZERVE U MINISTARSTVU… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-20 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-21 UREDBA O UREDU ZA KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI NA RAZRJEŠAVANJU VLASNIČKO-PRAVNIH ODNOSA… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-21 UREDBA O UREDU ZA PRILAGOĐAVANJE EUROPSKIM INTEGRACIJAMA Međunarodni odnosi i međunarodna… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-21 ODLUKA O OSLOBAĐANJU ODNOSNO DJELOMIČNOM OSLOBAĐANJU, TE POVRATU POREZA NA PROMET… Unutarnja makroekonomska pitanja Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-21 ODLUKA O SVOTI ZAJAMČENOG OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 31.… Rad i zapošljavanje Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-27 UREDBA O OBVEZNOM PREBIJANJU OBVEZA I POTRAŽIVANJA PRAVNIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ Bankarstvo, financije i domaća… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-27 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA TAJNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-27 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-27 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-27 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA RADA I SOCIJALNE SKRBI ZA SEKTOR BORAČKO-INVALIDSKE… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-27 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA RADA I SOCIJALNE SKRBI ZA SEKTOR RADA REPUBLIKE… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-27 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA TURIZMA ZA UPRAVNOPRAVNE, NORMATIVNE, INSPEKCIJSKE… Bankarstvo, financije i domaća… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-27 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA TURIZMA ZA RAZVOJ TURIZMA I SELEKTIVNE… Bankarstvo, financije i domaća… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-27 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE I INDUSTRIJE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-27 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKOG FANDA USMJERENOG OBRAZOVANJA Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-27 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA ZNANOSTI, TEHNOLOGIJE I INFORMATIKE REPUBLIKE… Znanost, tehnologija i komunikacije Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-27 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG TURISTIČKOG INSPEKTORA U MINISTARSTVU TURIZMA REPUBLIKE… Bankarstvo, financije i domaća… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-29 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU REPUBLIKE HRVATSKE… Pravosuđe, kriminal i obiteljska… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-29 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA PREDŠKOLSKOG ODGOJA HRVATSKE Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-29 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA UPRAVE ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE U MINISTARSTVU… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-29 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA UPRAVE ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE U MINISTARSTVU… Razvoj zajednice i stambena pitanja Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-29 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVOSUĐA I UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-29 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG SANITARNOG INSPEKTORA U MINISTARSTVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE… Zdravlje Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-29 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG INSPEKTORA RADA U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE SKRBI… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-29 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE U MINISTARSTVU… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-29 ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT "HRVATSKIH ŠUMA" JAVNOG PODUZEĆA ZA GOSPODARENJE… Državno zemljište, upravljanje… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-29 ODLUKA O POTVRĐIVANJU STATUTA REPUBLIČKOG FONDA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG O OSIGURANJA… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-29 ODLUKA O POTVRĐIVANJU STATUTA REPUBLIČKOG FONDA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-29 ODLUKA O POTVRĐIVANJU STATUTA REPUBLIČKOG FONDA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-31 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DOSADAŠNJIH I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA PRVOSTEPENE DISCIPLINSKE… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-17 ODLUKA O POSEBNOM DODATKU NA MALOPRODAJNE CIJENE NAFTNIH DERIVATA Energija Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-17 RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSTOJNIKA UREDA ZA KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI NA RAZRJEŠAVANJU… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-17 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVOSUĐA I UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE ZA… Pravosuđe, kriminal i obiteljska… Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-17 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVOSUĐA I UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-17 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE MINISTARSTVA… Razvoj zajednice i stambena pitanja Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-17 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GENERALNOG DIREKTORA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE Energija Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-17 RJEŠENJE O IMENOVANJU GENERALNOG DIREKTORA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE Energija Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-17 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA PROMETA I VEZA REPUBLIKE HRVATSKE ZA ZRAČNI… Promet Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-17 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE I INDUSTRIJE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-17 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA TURIZMA REPUBLIKE HRVATSKE Bankarstvo, financije i domaća… Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-17 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-17 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-17 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-24 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG INSPEKTORA ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO U MINISTARSTVU… Poljoprivreda Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-24 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG INSPEKTORA ZA ŠUMARSTVO I LOVSTVO U MINISTARSTW POLJOPRIVREDE… Poljoprivreda Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-24 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG GRAĐEVINSKO-URBANISTIČKOG INSPEKTORA U MINISTARSTVU… Razvoj zajednice i stambena pitanja Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-24 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG PROSVJETNOG INSPEKTORA U MINISTARSTW PROSVJETE I… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1991-01-24 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG INSPEKTORA ZA CESTE I CESTOVNI PROMET U MINISTARSTVU… Promet Akt Vlade RH Narodne novine