Odabir i preuzimanje podataka

NAPOMENA: Broj rezultata za preuzimanje je ograničen na 10 000 redaka.

Datum Naslov Tema Vrsta Izvor
1990-10-31 RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PODUZEĆA HRVATSKA POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-31 RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INA - INDUSTRIJA NAFTE Energija Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-31 RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INA - INDUSTRIJA NAFTE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-09 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE Obrana Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-09 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE Obrana Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-12 ODLUKA O UTVRĐIVANJU OPĆEG INTERESA ZA IZGRADNJU MAGISTRALNOG PLINOVODA OSIJEK -… Energija Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-12 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DOSADAŠNJEG I IMENOVANJU NOVOG PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-16 UREDBA O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O STRUČNOJ SLUŽBI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-16 ODLUKA O UKIDANJU KOMISIJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA Ljudska prava, manjinska pitanja… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-16 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA PROMETA I VEZA REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-16 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DOSADAŠNJIH I IMENOVANJU NOVOG PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NATJEČAJNE… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-16 RJEŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-24 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA, SEKTOR ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE, MINISTARSTVA… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-24 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA, SEKTOR ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE, MINISTARSTVA… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-24 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PODUZEĆA "NARODNE NOVINE" Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-24 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA IZDAVAČKE DJELATNOSTI JAVNOG… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-24 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA REPUBLIČKOG SLUŽBENOG GLASILA… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-24 RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PODUZEĆA "NARODNE NOVINE" Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-30 ODLUKA O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I VISINI NAKNADA DRUGIH TROŠKOVA… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-30 ODLUKA O UTVRĐIVANJU TARIFNIH STAVOVA ZA PRODAJU ELEKTRIČNE ENERGIJE Energija Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-30 ODLUKA O VISINI NAKNADE OPĆINAMA ZA KORIŠTENJE PROSTORA KOJEG KORISTE OBJEKTI ZA… Energija Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-30 ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ORGANIZIRANJU I FORMIRANJU DOBROVOLJAČKIH OMLADINSKIH… Obrana Akt Vlade RH Narodne novine
1990-11-30 RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE Energija Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-07 ODLUKA O DODATNIM KRITERIJIMA, UVJETIMA ODOBRAVANJA I POVRATA I NAČINU KORIŠTENJA… Rad i zapošljavanje Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-07 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOČNIKA MINISTRA PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-07 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-07 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-07 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKŽE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-07 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA KULTURU Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-07 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE Poljoprivreda Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-07 RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE REPUBLIKE… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-07 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA INFORMIRANJA REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-07 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA INOZEMNIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA… Međunarodni odnosi i međunarodna… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-07 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA INOZEMNIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA… Međunarodni odnosi i međunarodna… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-07 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA VODOPRIVREDE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-07 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-07 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-07 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA INOZEMNIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE Međunarodni odnosi i međunarodna… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-07 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG TRŽIŠNOG INSPEKTORA U MINISTARSTVU TRGOVINE REPUBLIKE… Bankarstvo, financije i domaća… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-12 UREDBA O SEKRETARIJATU ZA ZAKONODAVSTVO Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-12 UREDBA O STRUČNOJ SLUŽBI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-12 UREDBA O UREDU ZA ODNOSE S REPUBLIKAMA I POKRAJINAMA Međunarodni odnosi i međunarodna… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-12 UREDBA O UREDU ZA OPĆE POSLOVE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-12 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-12 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VICEGUVERNERA NARODNE BANKE HRVATSKE Unutarnja makroekonomska pitanja Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-12 RJEŠENJE O IMENOVANJU VICEGUVERNERA NARODNE BANKE HRVATSKE Unutarnja makroekonomska pitanja Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-12 RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMANDANTA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE Obrana Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-12 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA Ljudska prava, manjinska pitanja… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-20 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-12-20 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA ŠKOLSTVO U MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE… Obrazovanje Akt Vlade RH Narodne novine