Odabir i preuzimanje podataka

NAPOMENA: Broj rezultata za preuzimanje je ograničen na 10 000 redaka.

Datum Naslov Tema Vrsta Izvor
1990-06-30 ODLUKA O SVOTI ZAJAMČENOG OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 30.… Rad i zapošljavanje Akt Vlade RH Narodne novine
1990-06-30 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA ZNANOST, TEHNOLOGIJU… Znanost, tehnologija i komunikacije Akt Vlade RH Narodne novine
1990-06-30 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA ZNANOST, TEHNOLOGIJU… Znanost, tehnologija i komunikacije Akt Vlade RH Narodne novine
1990-07-24 ODLUKA O ORGANIZIRANJU I FORMIRANJU DOBROVOLJAĆKIH OMLADINSKIH JEDINICA CIVILNE… Obrana Akt Vlade RH Narodne novine
1990-07-28 ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI PREMIJE ZA KVALITETNI RASPLODNI PODMLADAK I REGRESU… Poljoprivreda Akt Vlade RH Narodne novine
1990-07-28 ODLUKA O ZMJENAMA ODLUKE O VISINI PREMIJE ZA MLIJEKO, WNU, KONOPLJINU STABLJIKU… Poljoprivreda Akt Vlade RH Narodne novine
1990-08-06 RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ADMINISTRATIVNE KOMISIJE VLADE REPUBLIKE… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-08-06 RJEŠENJE O IMENOVANJU SEKRETARA SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-08-06 RJEŠENJE O IMENOVANJU PODSEKRETARA - ZAMJENIKA SEKRETARA SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-08-06 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PODSEKRETARA U MINISTARSTVU ZA NARODNU OBRANU REPUBLIKE HRVATSKE Obrana Akt Vlade RH Narodne novine
1990-08-06 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG REPUBLIČKOG INSPEKTORA INSPEKTORATA ZA OPĆENARODNU… Obrana Akt Vlade RH Narodne novine
1990-08-06 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA INFORMIRANJE ZA PODRUČJE INFORMATIVNO-PROPAGANDNE… Znanost, tehnologija i komunikacije Akt Vlade RH Narodne novine
1990-08-06 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA VODOPRIVREDU REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-08-06 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA UNUTREŠNJE POSLOVE REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-08-06 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO REPUBLIKE… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-08-06 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO REPUBLIKE… Poljoprivreda Akt Vlade RH Narodne novine
1990-08-06 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA PROSVJETU, KULTURU, FIZIČKU I TEHNIČKU… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-08-06 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA ZNANOST, TEHNOLOGIJU… Znanost, tehnologija i komunikacije Akt Vlade RH Narodne novine
1990-08-06 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE Znanost, tehnologija i komunikacije Akt Vlade RH Narodne novine
1990-08-06 RJEŠENJE O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE Znanost, tehnologija i komunikacije Akt Vlade RH Narodne novine
1990-09-03 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE… Znanost, tehnologija i komunikacije Akt Vlade RH Narodne novine
1990-09-25 ODLUKA O POČETKU I ZAVRŠETKU RADNOG VREMENA U TIJEKU RADNOG DANA U REPUBLIČKIM ORGANIMA… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-09-25 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA ISELJENIŠTVA ZA INFORMATIVNO-PRAVNI SEKTOR Međunarodni odnosi i međunarodna… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-09-25 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA ISELJENIŠTVA ZA GOSPODARSKI SEKTOR Međunarodni odnosi i međunarodna… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-09-29 ODLUKA O VISINI POSEBNOG DOPRINOSA ZA DRUŠTVENU BRIGU O DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-09-29 ODLUKA O SVOTI ZAJAMČENOG OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA ZA RAZDOBLJE OD 1. LISTOPADA DO… Rad i zapošljavanje Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-04 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE, INDUSTRIJE, RUDARSTVA I ZANATSTVA Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-04 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVOSUĐA I UPRAVE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-04 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVOSUĐA I UPRAVE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-04 ISPRAVAK ODLUKE O ORGANIZIRANJU I FORMIRANJU DOBROVOLJAČKIH OMLADINSKIH JEDINICA… Obrana Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-24 UREDBA O NAČINU ZAŠTITE INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE U POSTUPKU PRETVORBE DRUŠTVENOG… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-24 UREDBA O NAČELIMA ZA UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČĆIN RADA MINISTARSTAVA I ZAVODA Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-24 ODLUKA O UTVRĐIVANJU OPĆEG INTERESA ZA IZGRADNJU AUTO-CESTE KARLOVAC - RIJEKA, SEKTOR… Promet Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-24 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA HRVATSKOG FONDA ZA RAZVOJ Razvoj zajednice i stambena pitanja Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-24 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-24 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE I INDUSTRIJE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-24 RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA REPUBLIČKOG ODBORA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA SOLIDARNOSTI… Rad i zapošljavanje Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-24 RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-24 RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U UPRAVNI ODBOR HRVATSKOG FONDA ZA… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-24 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE Pravosuđe, kriminal i obiteljska… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-24 RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE OSOBNE KARTE Pravosuđe, kriminal i obiteljska… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-31 ODLUKA O VISINI PREMIJE ZA MLIJEKO, VUNU, KONOPLJINE STABLJIKE I STABLJIKE LANA,… Poljoprivreda Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-31 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA NARODNE OBRANE Obrana Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-31 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKE Rad i zapošljavanje Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-31 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA SOCIJALNE ZAŠTITE HRVATSKE Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-31 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-31 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-31 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-31 RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG… Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-10-31 RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PODUZEĆA ZA ŠUME Državno zemljište, upravljanje… Akt Vlade RH Narodne novine