Odabir i preuzimanje podataka

NAPOMENA: Broj rezultata za preuzimanje je ograničen na 10 000 redaka.

Datum Naslov Tema Vrsta Izvor
1990-01-30 ODLUKA O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I VISINI NAKNADA DRUGIH TROŠKOVA… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-01-30 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA POLJOPRIVREDU… Poljoprivreda Akt Vlade RH Narodne novine
1990-02-06 ODLUKA O VISINI PREMIJE ZA KVALITETNI RASPLODNI PODMLADAK I REGRESU TROŠKOVA ZA… Poljoprivreda Akt Vlade RH Narodne novine
1990-02-06 ODLUKA O VISINI PREMIJE ZA MLIJEKO, VUNU, KONOPLJINU STABLJIKU I STABLJIKU LANA,… Poljoprivreda Akt Vlade RH Narodne novine
1990-02-13 ODLUKA O NAČINU UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI I REVALORIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA OBVEZNIKA… Unutarnja makroekonomska pitanja Akt Vlade RH Narodne novine
1990-02-13 ODLUKA O UTVRĐIVANJU OPĆEG INTERESA ZA IZGRADNJU CESTE DRAGONJA - VODNJAN, NA MAGISTRALNOM… Promet Akt Vlade RH Narodne novine
1990-02-13 ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VISINI DOPRINOSA U KORIST CRVENOG KRIŽA HRVATSKE Socijalne politike Akt Vlade RH Narodne novine
1990-03-05 ODLUKA O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I VISINI NAKNADA DRUGIH TROŠKOVA… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-03-05 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA INFORMIRANJE Znanost, tehnologija i komunikacije Akt Vlade RH Narodne novine
1990-03-05 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA UPRAVE ZA IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE U REPUBLIČKOM… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-03-05 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG REPUBLIČKOG RUDARSKOG INSPEKTORA U REPUBLIČKOM KOMITETU… Unutarnja makroekonomska pitanja Akt Vlade RH Narodne novine
1990-03-05 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG REPUBLIČKOG INSPEKTORA PARNIH KOTLOVA U REPUBLIČKOM… Unutarnja makroekonomska pitanja Akt Vlade RH Narodne novine
1990-03-27 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA ROBNI PROMET Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-03-27 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA ŠEFA REPUBLIČKOG PROTOKALA Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-03-27 RJEŠENJE O IMENOVANJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA KOMISIJE IZVRŠNOG VIJEĆA SABORA ZA… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-04-10 ODLUKA O SVOTI ZAJAMČENOG OSOBNOG DOHOTKA RADNIKA ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO… Rad i zapošljavanje Akt Vlade RH Narodne novine
1990-04-10 ODLUKA O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I VISINI NAKNADA DRUGIH TROŠKOVA… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-04-24 ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA RADIO-PRETPLATE Znanost, tehnologija i komunikacije Akt Vlade RH Narodne novine
1990-04-24 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG REPUBLIČKOG INSPEKTORA ZA ŠUMARSTVO I LOVSTVO U REPUBLIČKOM… Poljoprivreda Akt Vlade RH Narodne novine
1990-04-24 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA TAJNIKA IZVRŠNOG VIJEĆA SABORA SR HRVATSKE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-04-28 ODLUKA O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I VISINI NAKNADA DRUGIH TROŠKOVA… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-04-30 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU GLAVNOG REPUBLIČKOG ELEKTROENERGETSKOG INSPEKTORA U REPUBLIČKOM… Energija Akt Vlade RH Narodne novine
1990-04-30 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG REPUBLIČKOG ELEKTROENERGETSKOG INSPEKTORA U REPUBLIČKOM… Energija Akt Vlade RH Narodne novine
1990-04-30 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG REPUBLIČKOG SANITARNOG INSPEKTORA U REPUBLIČKOM KOMITETU… Zdravlje Akt Vlade RH Narodne novine
1990-04-30 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG REPUBLIČKOG VODOPRIVREDNOG INSPEKTORA U REPUBLIČKOM… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-04-30 RJEŠENJE O IMENOVANJU PODSEKRETARA U REPUBLIČKOM SEKRETARIJATU ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-04-30 RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU ČOVJEKOVE… Razvoj zajednice i stambena pitanja Akt Vlade RH Narodne novine
1990-04-30 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-04-30 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA TAJNIKA IZVRŠNOG VIJEĆA SABORA Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-05-22 ODLUKA O ODREĐIVANJU PAUŠALNOG IZNOSA ZA TROŠKOVE KRIVIČNOG POSTUPKA Pravosuđe, kriminal i obiteljska… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-05-22 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA PROSVJETU,… Znanost, tehnologija i komunikacije Akt Vlade RH Narodne novine
1990-05-25 ODLUKA O UTVRĐIVANJU OPĆEG INTERESA ZA IZGRADNJU ZAOBILAZNICE OKO GRADA ĐAKOVA (IZMJEŠTANJE… Promet Akt Vlade RH Narodne novine
1990-05-25 ODLUKA O ODREĐIVANJU STRUČNE ORGANIZACIJE KOJA OBAVLJA POSLOVE JEDINSTVENOG TEHNOLOŠKOG… Promet Akt Vlade RH Narodne novine
1990-05-25 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE Rad i zapošljavanje Akt Vlade RH Narodne novine
1990-05-28 ODLUKA O VISINI POSEBNE TAKSE KOJA SE PLAĆA PRI IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OTVARANJE… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-05-28 ODLUKA O VISINI POSEBNE TAKSE KOJA SE PLAĆA PRI IZDAVANJU ODOBRENJA ZA OTVARANJE… Rad i zapošljavanje Akt Vlade RH Narodne novine
1990-05-28 ODLUKA O VISINI POSEBNE TAKSE KOJA SE PLAĆA PRI IZDAVANJU ODOBRENJA ZA JEDNOKRATNO… Bankarstvo, financije i domaća… Akt Vlade RH Narodne novine
1990-05-28 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA ODNOSE S INOZEMSTVOM Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-05-28 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PODSEKRETARA U REPUBLIČKOM SEKRETARIJATU ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-05-28 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA REPUBLIČKOG SEKRETARA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-05-28 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA REPUBLIČKOG SEKRETARA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-05-28 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA REPUBLIČKOG SEKRETARA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-05-28 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA SEKTORA ZA OPĆE POSLOVE U REPUBLIČKOM ZAVODU ZA… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-06-19 RJEŠENJE O IMENOVANJU PODSEKRETARA U REPUBLIČKOM SEKRETARIJATU ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-06-25 ODLUKA O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I VISINI NAKNADA DRUGIH TROŠKOVA… Poslovi vlasti Akt Vlade RH Narodne novine
1990-06-25 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA INFORMIRANJE Znanost, tehnologija i komunikacije Akt Vlade RH Narodne novine
1990-06-25 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA INFORMIRANJE Znanost, tehnologija i komunikacije Akt Vlade RH Narodne novine
1990-06-25 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA INFORMIRANJE Znanost, tehnologija i komunikacije Akt Vlade RH Narodne novine
1990-06-25 RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA PROSVJETU,… Znanost, tehnologija i komunikacije Akt Vlade RH Narodne novine
1990-06-30 ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VISINI PREMIJE ZA MLIJEKO, VUNU, KONOPLJINU STABLJIKU… Poljoprivreda Akt Vlade RH Narodne novine