< Povratak na o nama

Petek_Ana

Predstojnica Centra
doc. dr. sc. Ana Petek

ana(dot)petek(at)cepis(dot)hr

Opsežniji CV

Hrvatska znanstvena bibliografija

Ana je docentica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i suradnica na projektu „Politički prioriteti u Hrvatskoj“. Njezini istraživački interesi su teorija javnih politika, komparativne javne politike, hrvatske javne politike, te analiza izvršne vlasti.

Radno iskustvo

2014. – danas
docentica, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2012. – 2014.
viša asistentica, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2006. – 2012.
znanstvena novakinja, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2001. – 2003.
novinarka, Novi list

Obrazovanje

2012.
doktorica društvenih znanosti, polje politologije, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2009.
magistra društvenih znanosti, polje politologije, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2005.
diplomirana politologinja, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

2004.
diplomirana novinarka, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Rad u nastavi

2014. – danas
Političko odlučivanje

2012. – danas
Akademsko pisanje

2008. – danas
Posebne javne politike

2012./2013.
Metode istraživanja medijskih publika

2006. – 2013.
Javne politike

2009. – 2011.
Europeizacija javnih politika