Hrvatski pravni centar objavio je javni poziv za suradnice na istraživanju – intervjuerke na projektu Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela. Na projektu će se angažirati  osoba s VSS/magisterijem struke (ili višim stupnjem) u području politologije, psihologije, sociologije i drugih društveno-humanističkih struka na provođenju istraživanja primjenom metode polustrukturiranih intervjua. Projekt provodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa RH i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, te četiri nevladine organizacije iz Mađarske, Rumunjske i Slovenije. Projekt financira Program za pravosuđe Europske unije.

Napominjemo da se istraživanje provodi na populaciji žena žrtava nasilja u obitelji te će se, slijedeći preporuke za korištenje osoba istog spola za  intervjuiranje nekih kategorija žrtava kaznenih djela, u istraživanju kao intervjueri koristiti isključivo žene.

Tekst javnog natječaja s informacijama o uvjetima i honoraru dostupan je na Facebook stranici HPC-a: https://www.facebook.com/hrvatskipravnicentar/