Nove objave

U novom broju časopisa Politička misao, kojeg izdaje Fakultet političkih znanosti, Marjeta Šinko piše o suvremenim procesima stvaranja javnih politika fokusirajući se na pristup transfera te pritom dajući izvornu sistematizaciju različitih studija na tu temu. Članak [...]