Potpisani sporazumi o suradnji CEPIS-a s FPN Beograd, FPN Podgorica i Centrom za istraživanja i javne politike Skopje

Centar za empirijska politološka istraživanja (CEPIS) potpisao je krajem kolovoza i tijekom rujna sporazume o suradnji s Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore i s Centrom za istraživanja i [...]